PNDR: Stadiul implementarii si directii viitoare

29 iunie 2011

PNDR in prezent

La 24 iunie 2011 in cadrul PNDR gradul de absorbtie era de 26% din alocarea intregului Program, inclusiv avansul primit de la CE (561 mil. euro) cu plati efectuate catre beneficiari in valoare de 2.081,7 mil. Euro.

Desi proiectele depuse in cadrul PNDR au o valoare de 14.686,9 mil euro, iar proiectele selectate o valoare de 4.403 mil euro, pana la 24 iunie valoarea proiectelor contractate era de numai 3.985,3 mil. Euro.

Pentru anul 2011 a fost stabilita lansarea a 16 sesiuni de depunere cu o alocare totala de 1,64 mld. Euro, din care au fost desfasurate pana in prezent un numar de 9 sesiuni. Proiectele depuse in cadrul apelurilor pentru masurile 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” si 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” au depasit cu 3, respective 1,5 ori alocarea disponibila in cadrul sesiunilor aferente de depunere a proiectelor.

Dintre cele 7 sesiuni ce urmeaza a fi desfasurate, cele mai importante sunt pentru masura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” pentru care vor fi organizate 2 sesiuni (in iulie si octombrie) si masura 141 “Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta”.

Directii viitoare

Noile masuri ce vor fi luate in cadrul PNDR in cursul anului 2011 vor fi urmatoarele:

 • Suplimentarea fondurilor pentru refacerea drumurilor comunale, poduri si podete afectate de inundatii in 2010. Buget alocat: 155,95 mil. Euro

- Sesiunea de primire a proiectelor pentru masura 322 d): 1 – 29 iulie 2011. Rezultatele preconizate in cadrul acestei masuri sunt 780 kilometri de drum si 208 poduri si podete.

 • Suplimentarea fondurilor pentru lucrari de constructie, refacere si modernizare a infrastructurii de prevenire si de protectie impotriva inundatiilor. Buget alocat: 62 mil. Euro

- Sesiunea de primire a proiectelor pentru masura 125 c): 1 – 30 septembrie 2011. Valoarea maxima eligibila permisa este de 1,5 mil. Euro/proiect.

 • Posibilitatea accesarii masurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” de catre beneficiarii masurii 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” care au prevazut in planul de afaceri investitii ce urmeaza a fi finantate prin masura 121. Valoarea maxima eligibila a unui proiect de investitii va fi de 50.000 euro.
 • Lansarea masurii 122 “Imbunatatirea valorii economice a padurii” – luna octombrie 2011.
 • Pregatirea unui pachet legislativ pentru atestarea firmelor de consultant care realizeaza proiecte finante din PNDR pentru agricultura si industria alimentara.
 • Propuneri de realocare a fondurilor pentru investitii viabile, prin modificarea PNDR:
 1. Masura 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”: suplimentarea alocarii financiare cu peste 100 mil. Euro – cu prioritizarea investitiilor pentru zootehnie,
 2. Masura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”: cresterea plafonului maxim al primei de instalare de la 25.000 la maxim 40.000 euro,
 3. Axa Leader: suplimentarea cu 198 mil. Euro si organizarea unei noi sesiuni,
 4. Masura 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”: suplimentarea alocarii financiare cu cca 115 mil. Euro si cresterea intensitatii sprijinului acordat beneficiarilor de la 70% la 90%,
 5. Masura 313 “Incurajarea activitatilor turistice”: cresterea intensitatii sprijinului acordat beneficiarilor de la 70% la 90%,
 6. Introducerea in PNDR a masurii 215 “Bunastarea animalelor”. Buget alocat 154 mil. Euro,
 7. Introducerea in PNDR a masurii 223 “Prima impadurire a terenurilor neagricole”,
 8. Introducerea unui sistem de creditare cu finantare din PNDR pentru beneficiarii masurilor 121, 123, 312 si 313.
Proiectele finantate prin PNDR in cadrul masurilor 121, 123, 312 si 313 vor crea in mediul rural un numar de aproximativ 28.715 de locuri de munca. Dintre acestea, 14.000 sunt in cadrul proiectelor pe masurile 312 si 313, proiecte care au fost realizate in proportie de peste 85% de tineri pana in 40 de ani si femei.

Pentru a consulta Stadiul implementarii PNDR click aici.
Pentru a consulta Rezultate asteptate PNDR click aici.
Pentru a consulta Calendarul lansarilor PNDR click aici.

Mihaela Tudor
www.fonduri-structurale.ro

PARTENERI: