• Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri - Apel 2014


Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii Termen de depunere
Persoane fizice Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 de euro Depunere continua, pana la epuizarea bugetului

 
Finantator

Guvernul Romaniei, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri


Buget

25 milioane lei

Obiective

Obiectivul general al programului este stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Printre obiectivele specifice ale programului se numara:
  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor;
  • stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou-infiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finantare;
  • facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.


Tipuri de facilitati acordate

  • acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare;
  • acordarea de garantii de catre Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Agentie, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
  • scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata;
  • scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
  • consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Inscrierea on-line a planurilor de afaceri
de catre SRL-D este activa incepand cu data de 10 martie 2014 la urmatorul link: http://programenationale2013.aippimm.ro/

Descarca Ghidul solicitantului

Contact

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Coordonator Program

Claudia Strat
email: claudia.strat@aippimm.ro
www.aippimm.ro
Tel: 021 336 14 68

PARTENERI: