• Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa si hidro


Beneficiari eligibili Valoare finantare acordata Perioada de depunere
 - intreprinderi mari
 - IMM-uri

care au inscrisa in statutul societatii activitatea privind productia de energie electrica si/sau termica, corespunzatoare diviziunii 35 din codurile CAEN: „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat"
 - Maximum 40% din valoarea eligibila pentru beneficiarii cu sediul in Regiunea Bucuresti—Ilfov

- Maximum 50% din valoarea eligibila pentru beneficiarii cu sediul in celelalte regiuni din Romania

Dar nu mai mult de 30 de milioane de lei
15 iunie - 15 iulie 2010

Finantator


Administratia Fondului pentru Mediu

Buget


440 milioane lei

Cheltuieli eligibile


  • investitii in active corporale si necorporale, legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente;
  • achizitionarea de active imobilizate direct legate de o unitate de productie, atunci cand aceasta s-a inchis sau s-ar fi inchis in lipsa acestei achizitii, iar activele sunt achizitionate de un investitor independent;
  • realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor achizitionate, cu dotarile aferente  - instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet (active corporale). Instalatiile mentionate mai sus sunt aferente doar interiorului cladirii;
  • achizitia de utilaje, echipamente, instalatii noi necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active corporale);
  • achizitia de tehnologii, brevete, know-how (active necorporale);
  • realizarea sistemelor de aductiune de apa, in cazul microhidrocentralelor.

Descarca Ghidul Solicitantului

Documente

Contact


Administratia Fondului pentru Mediu

Adresa: Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucuresti
Telefon/Fax: (021)319.48.49, (021)319.48.50
Mobil: 0724.24.25.03, 0742.14.26.03
E-mail: afm@afm.ro, proiecte@afm.ro
Web: www.afm.ro
: http://arhiva.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=5806&t=altefinantari">Trimite prin messenger
PARTENERI: