MAE a finalizat proiectul „Noi masuri de modernizare si management integrat al serviciilor pentru cetateni”

28 mai 2016

Ministerul Afacerilor Externe cu sediul in in Aleea Alexandru, Nr. 31, Sector 1, Bucuresti, cod 011822, Bucuresti, a derulat proiectului „Noi masuri de modernizare si management integrat al serviciilor pentru cetateni” - COD SMIS 48619, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa prioritara 3 – „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 2 – „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar”, in baza contractului de finantare nr. 1296-321-16.12.2013 incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului a fost de 31.487.623,12, lei din care asistenta financiara nerambursabila in valoare de 26.050.500 lei.

Proiectul a fost implementat in Bucuresti, in perioada 18.12.2013 - 31.12.2015.

Obiectivul general al proiectului a constat in implementarea unui sistem informatic de eficientizare si modernizare a serviciilor publice oferite cetatenilor romani ce va garanta cresterea eficientei, eficacitatii si calitatii serviciilor asigurate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), alaturi de accesul facil la serviciile administratiei publice, inclusiv prin eficientizarea activitatilor interne ale institutiei utilizand mijloace specifice tehnologiei informatiei si comunicatiei.

Astfel, au fost realizate si automatizate celelalte servicii consulare, altele decat vizele si documentele de calatorie, operabile, prin intermediul sistemelor SNIV (Sistemul National Informatic privind Vizele) si E-pass (Sistemul Informatic Integrat de Management al Documentelor de Calatorie)

Prin implementarea proiectului au fost atinse urmatoarele rezultate:

  • Cresterea capacitatii de comunicare, inregistrare, interfatare, sinteza si raportare asupra cererilor de servicii formulate de cetatenii romani si adresate MAE;
  • Cresterea calitatii serviciilor destinate cetatenilor romani oferite de Ministerul Afacerilor Externe si reprezentantele acestuia prin realizarea unui portal de aplicare online avand ca scop obtinerea serviciilor specifice institutiei;
  • Asigurarea unui instrument informatic inteligent care, prin nivelul ridicat de deschidere catre cetatean, va reprezenta un mijloc de comunicare si interactiune sigur si transparent intre cei doi actori principali - cetateanul roman si Ministerul Afacerilor Externe;
  • Eficientizarea activitatilor de control si raportare a angajatilor Ministerului Afacerilor Externe prin reducerea birocratiei si sporirea capacitatii tehnologice de acces a informatiei relevanta din sistemele informatice ale institutiei;
  • Modernizarea si cresterea productivitatii muncii angajatilor prin eficientizarea activitatii interne a institutiei;
  • Cresterea accesului si a numarului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilitatii de a interactiona online cu administratia publica;
  • Reducerea timpului alocat completarii, depunerii de formulare, dar si obtinerea informatiilor de interes public in timp real, prin mijloace electronice complet tranzactionale (sofisticare nivel 5) (cetatean - administratie publica, administratie publica - cetatean), in conformitate cu principiul e-guvernarii privind siguranta, respectiv protejarea confidentialitatii datelor furnizate de utilizatori;
  • Cresterea abilitatilor de utilizare a tehnologiei informatiei de catre angajatii Ministerului Afacerilor Externe utilizand cunostinte specifice dobandite in urma activitatilor de training.

Sursa: MAE

PARTENERI: