Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - POAT

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităților împărțite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Descarca Ghidul indicatorilor POAT 2014 - 2020

Axe prioritare


Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri


OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte mature

Apel - Descarcă Ghidul Solicitantului

OS 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE.

Apel - Descarcă Ghidul Solicitantului


Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI


OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI

Apel - Descarcă Ghidul Solicitantului

OS 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi

Apel - Descarcă Ghidul Solicitantului

Axa Prioritară 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România


OS 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

Apel - Descarcă Ghidul Solicitantului

Alocare financiară:

212,76 mil euro

Bine de stiut...

POAT a fost aprobat de Comisia Europeana la 18.12.2015. - Descarca POAT

Autoritatarea de Management pentru POAT este Ministerul Fondurilor Europene.
PARTENERI: