Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020 promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate.

Axe prioritare:


Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente


PI 1.1i Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe

OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Cerere de proiecte non-competitivă Apel 2015 Descarcă Ghidul Solicitantului CS
Cerere de proiecte non-competitivă - Descarcă Ghidul Solicitantului CS
Cerere de proiecte competitivă - Descarcă Ghidul Solicitantului CS

OS 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane

OS 1.3: Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar

OS 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Cerere de proiecte competitivă - Descarcă Ghidul Solicitantului CS - draft


Axa prioritara 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente


PI 1.1i: Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe

OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Cerere de proiecte non-competitivă Apel 2015 Descarcă Ghidul Solicitantului CS
Cerere de proiecte competitivă - Descarcă Ghidul Solicitantului CS

OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Axa prioritară 3: Asistență tehnică


OS 3.1: Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA

OS 3.2: Asigurarea publicității, informării și sprijinului pentru beneficiarii PO CA

Alocare financiara:

658,29 mil euro

Bine de stiut...

POCA a fost aprobat de CE la 25.02.2015 - Descarca POCA.

POCA este finantat din FSE.

Raspunsuri la intrebari frecvente - Descarca.

PARTENERI: