• Granturi SEE si norvegiene: cercetare in sectoare prioritare


Beneficiari eligibili Valoarea finantarii acordate Termen de depunere

organizatii de cercetare, in parteneriat cu organisme similare sau IMM-uri din Norvegia, Islanda si Liechtenstein
 
500.000-1.500.000 euro 17 ianuarie 2014, ora Romaniei


Finantator

Guvernele statelor Norvegia, Islanda si Liechtenstein, prin mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE)


Operatorul programului

Ministerul Educatiei Nationale


Buget

21.681.063 euro


Obiective

  • Stimularea dezvoltarii cercetarii prin intensificarea cooperarii intre Romania si statele donatoare;
  • Crearea de beneficii la nivelul operatorului de program, promotorilor si partenerilor de proiect, cercetatorilor, studentilor la programe doctorale si post doctorale, precum si studentilor la programe de masterat
  • Obtinerea de rezultate in domeniul cercetarii, concretizate in publicatii stiintifice, patente si numar de studenti la doctorat sprijiniti prin Program


Arii tematice

  • Energie regenerabila
  • Sanatate si siguranta alimentara
  • Protectia si managementul mediului
  • Stiinte sociale si umaniste


Criterii de selectie

  • Calitatea stiintifica
  • Caracterul inovator
  • Impactul socio-economic al proiectului

Click aici pentru mai multe informatii

Descarca Ghidul Solicitantului

PARTENERI: