O mai buna gestiune a turismului in ariile protejate

Letonia

Turistii sunt bineveniti in cadrul siturilor Natura 2000 din Letonia, insa impactul pe care il au asupra mediului inconjurator trebuie monitorizat si gestionat cu atentie prin intermediul unei infrastructure adecvate.

Proiectul “Dezvoltarea unei Infrastruturi de Reducere a Impactului Uman asupra Mediului si Informare Turistica” vizeaza 38 de situri Natura 2000 din 51 de regiuni ale Letoniei. Cele 38 de situri fac parte dintr-o retea de 25 000 de arii protejate la nivel european, care isi propune conservarea celor mai valoroase habitate naturale, indiferent de frontiere si obstacolele administrative si politice.

In Letonia, proiectul isi propune atat respectarea standaredelor de mediu si protejarea habitatelor naturale, cat si facilitarea accesului localnicilor si vizitatorilor la atractiile turistice naturale. Speciile rare si protejate sunt vulnerabile, dar si atractive pentru vizitatori. Daca turismul asigura localnicilor veniturile necesare pentru asigurarea unei calitati corespunzatoare a vietii, o provocare o reprezinta reducerea impactului activitatilor turistice asupra mediu.

Una dintre problemele majore este apa uzata generata de catre vizitatori si care polueaza mediul. Prin urmare, printre obiectivele proiectului se numara reducerea acestei poluari, diminuarea eroziunii solului, optimizarea fluxului de vizitatori in arealele sensibile si utilizarea eficienta a resurselor din cadrul zonelor protejate.

Activitatile au inclus construirea de noi cai de acces si reabilitarea celor vechi, inclusiv a potecilor, podurilor si podetelor, semnalizarea potecilor, plasarea de panouri de informare si standuri tematice, construirea de locuri de parcare, realizarea unor platforme pentru observarea faunei si diseminarea informatiilor cu privire la siturile Natura 2000 din Letonia.

Cost total: 3 823 600 euro

Contact:

        Asnāte Ziemele
        „Lauku ceļotājs”
        Vīlipa iela 12-21
        LV-1083, Rīga
        Letonia
        Tel.: +371 67617600
        E-Mail: asnate@celotajs.lv


PARTENERI: