Managementul high-tech al deseurilor

Slovenia

Managementul deseurilor ocupa un loc important in agenda multor orase europene. Orasul Celje, localizat in partea central-estica a Sloveniei, nu face exceptie de la aceasta regula. Anterior proiectului de dezvoltare a sistemului curent de management al deseurilor, vechiul centru de colectare si sortare a deseurilor deservea peste 185 000 de locuitori din 17 municipii. Dupa implementarea proiectului, Centrul Regional de Management al Deseurilor din Cenje deserveste 31 de municipii, cu o populatie cumulata de aproximativ 250 000 de locuitori.

Bojan Šrot, primarul orasului Celje, afirma ca atitudinea pozitiva a stat la baza implementarii cu success a programului. Co-finantat din Fondul European de Coeziune, proiectul respecta standardele de mediu, oferind populatiei din regiunea Savinjska un system de management al deseurilor prietenos cu mediul natural si eficient din punct de vedere al costurilor.

Principalele probleme identificate in cadrul vechiului sistem de management al deseurilor erau slaba informare a populatiei cu privire la posibilitatea sortarii deseurilor si a facilitatilor de reciclare. Prin urmare, proiectul s-a concentrate asupra sortarii si reciclarii deseurilor, tratamentului mecanic, biologic si termic al deseurilor menajare si reducerii cu peste 50% a depozitelor biodegradabile din preajma municipiului Celje. Totodata, proiectul a contribuit la respectarea standardelor europene tehnice si de mediu cu privire la deseuri si depozitele de deseuri.

Fondurile investite au fost utilizate, in primul rand, pentru construirea unui centru pentru tratarea mecanica si biologica a deseurilor, avand o capacitate de 61 000 de tone pe an. In al doilea rand, proiectul a vizat construirea unui centru pentru tratarea termica a deseurilor menajere, cu o capacitate de 25 000 de tone pe an.

Nivelul emisiilor de metan si alte gaze de sera a scazut in apropierea depozitelor de deseuri, ca urmare a reducerii cantitatilor de deseuri organice. O parte din deseurile biodegradabile sunt utilizate in prezent pentru producerea energiei termice, diminuand astfel dependenta localitatilor de combustibilii fosili. Introducerea unei tehnologii atat de eficiente inseamna un aer mai curat si un mediu mai “verde” pentru locuitori si afacerile locale, dar si pentru turisti.

Contributie UE: 20 330 000 euro

Contact:
        Gabriel Mezang Nkodo
        Centrul Regional de Management al Deseurilor din Celje
        Kotnikova 28
        SI-1000, Ljubljana
        Slovenia
        E-Mail: Gabriel.Mezang-Nkodo@gov.si
        Web: www.rcero-celje.si/?page=1


PARTENERI: