Initiativa THARA Haus

Austria

Iniţiativa THARA Haus are la bază cooperarea organizaţiilor rome şi a altor organizaţii pentru a susţine promovarea integrării tinerilor romi şi sinti pe piaţa muncii, acordând o atenţie deosebită provenienţei socio-culturale a grupului vizat. Principalul obiectiv al proiectului este de a oferi tinerilor romi şi sinti, rezidenţi în Viena, o gamă largă de programe educaţionale îndreptate către pregătirea lor pentru piaţa muncii sau pentru educaţia superioară.

Partenerii de proiect austrieci au fost selectati în funcţie de cunoştinţele pe care le deţineau asupra problemei în cauză, precum şi în funcţie de implicarea lor anterioară în proiecte similare.

Aceşti parteneri sunt: Volkshilfe Österreich (coordonare a conţinutului),Waff Management GmbH (responsabilitatea financiară), Polycollege Stöbergasse (centru de educaţie a adulţilor de 120 de ani), “Romano Drom (organiza ie non-guvernamentală a romilor pentru cultură şi activitate socială pentru romi şi ne-romi), Verein Alte (munca pentru rezolvarea problemelor străzii şi tineri), Fleischerei, Arbeiterkammer Wien, Fonds Soziales Wien, Landesjugendreferat der Stadt Wien, Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, Wirtschaftskammer Wien. Împreună cu cei trei parteneri străini, ei formează o asociaţie de cooperare transnaţională numită Problema cunoaşterii.

Proiectul adoptă o strategie multilaterală, cu o varietate de programe care corespund intereselor şi nevoilor celui mai mare număr posibil de copii şi tineri. Aceste programe vizează: dezvoltarea aptitudi de tutore şi aptitudinilor de învăţare, ateliere de lucru pe calculator, Proiecte Cultura romă Teatru+Muzică+ Dans Rom + Istoria romilor, orientare pe piaţa muncii şi consiliere socială, consiliere profesională şi intermediere profesională pentru încheierea contactelor de muncă, seminarii de dezvoltare a aptitudinilor de utilizare a calculatorului şi de comportament în afaceri.

Programele educaţionale trebuie percepute ca fiind “distractive” şi “moderne”, dar, totodată, tradiţionale şi actuale, valorizând creativitatea şi oferind sprijin pentru a stimula interesul grupului vizat. De asemenea, programele urmăresc încurajarea acestor tineri în vederea valorificării contextului cultural, oferindu-le, în acelaşi timp, oportunitatea de a-şi dezvolta aptitudinile în interacţiunea cu societatea predominantă.

Varietatea programelor le oferă participanţilor ocazia de a aplica in mod practic informatiile insusite şi le facilitează, în acelaşi timp, dezvoltarea de aptitudini şi dobândirea de calificări relevante pentru piaţa muncii.

Dincolo de aceasta, proiectul le oferă tinerilor ocazia de a experimenta lucrul în echipă şi de a experimenta bucuria de a învăţa. Se fac eforturi şi pentru încorporarea afacerilor în această ecuaţie de incluziune socială, de influenţare a corporaţiilor de a le oferi tinerilor romi locuri de muncă sau stagii de practică.

Prin învăţarea împreună şi prin interacţiune, proiectul creează şi o platformă pentru dialog între culturi la toate nivelurile, cu scopul de a îmbunătăţi acceptarea şi înţelegerea dintre romi şi populaţia majoritară. Acest proiect reprezintă un mijloc important de a combate prejudecăţile şi de a depăşi barierele între persoanele de etnie romă şi populaţia majoritară.

Perspectiva inovatoare este una de cooperare şi dialog care ii va ajuta pe tinerii romi şi sinti să descopere aspectele pozitive ale ambelor culturi şi să-i încurajeze să utilizeze aceste cunoştinţe în avantajul propriu. Programele educaţionale trebuie să intereseze şi să fie percepute ca fiind “distractive” şi “moderne”, dar şi tradiţionale şi actuale în acelaşi timp, dezvoltând creativitatea şi oferind sprijin grupului vizat.


Prezentarea proiectului

Contextul modelului
Accesul pe piaţa muncii pentru membrii minorităţilor roma şi sinti este foarte dificilă. Acest lucru poate fi atribuit următorilor factori principali: stereotipurile legate de persoanele de etnie romă şi sinti şi nivelul scăzut de educaţie şi de formare profesională adecvată cerinţelor pieţei muncii.

Scopuri si obiective

 • Dezvoltarea educaţională a tinerilor romi şi sinti pentru a îmbunătăţi perspectivele de acces pe piaţa muncii
 • Încurajarea tinerilor pentru descoperirea metodelor de a interacţiona cu societatea fără a pierde din vedere moştenirea lor culturală;
 • Oferirea posibilităţii de formare profesională şi experimentarea muncii în echipă
 • Crearea unei platforme pentru dialogul între culturi (şi între generaţii), reducând astfel prejudecăţile şi barierele dintre populaţia romă şi cea majoritară;
 • Activarea şi motivarea marilor întreprinderi din Austria, Viena de a oferi tinerilor romi posturi în care vor fi practicanţi, angajaţi pentru calificare sau angajaţi;
 • Încurajarea şi asigurarea participării active a cetăţenilor de etnie roma şi sinti in eforturile THARA Haus.

Metode folosite în identificarea nevoilor
THARA Haus a hotărât ca toate programele şi activităţile sale ar trebui să se adreseze realităţii aspre la care sunt expuse minorităţile sinti şi roma, mai ales în ceea ce priveşte accesul lor pe piaţa muncii. THARA Haus (haus = casă, în limba germană) reprezintă un proiect de colaborare între organizaţiile şi alte organizaţii din Viena destinat să ofere tinerilor roma şi sinti o gamă largă de programe educaţionale şi de activare, indreptate spre pregătirea lor pentru piaţa muncii sau pentru educaţia superioară.

Conţinutul şi dezvoltarea metodologiei alese
Scopurile proiectului trebuie îndeplinite prin următoarele metode:
 • Schimb de informaţii şi experienţă care ar trebui să le faciliteze partenerilor obţinerea şi procesarea a cât mai multor informaţii. Astfel, se aşteaptă de la parteneri să înveţe unii de la ceilalţi şi să adopte cele mai bune practici pentru realizarea scopurilor proiectuluiTHARA
 • Dezvoltarea de produse de care vor beneficia toţi partenerii şi membrii grupului ţintă: documentaţie video pentru toate proiectele, o pagină de internet comună; la sfârşitul proiectelor, care va conţine o compilaţie a rezultatelor, modelele dezvoltate, experienţa şi cunoştinţele acumulate de către partenerii implicaţi
 • Metodologia aleasă este reunită în cadrul unei strategii dezvoltate pe mai multe direcţii şi implicând programe diferite pentru a se potrivi intereselor şi nevoilor copiilor şi tinerilor care provin din rândul minorităţilor etnice.

Aspecte esenţiale pentru implementare
La nivel naţional, toţi participanţii se angajează să participe la reţeaua naţională de MOBILITATE, reţeaua transnaţională Europeană PROBLEMA CUNOAŞTERII şi reţeaua MIGRARE. Principalul scop al partenerilor reţelei este să faciliteze mobilitatea pe piaţa muncii, în special pentru migraţi. Accesul îmbunătăţit la programe de formare şi întărirea competenţelor de comunicare interculturală sunt două dintre principalele obiective ale proiectului.

Metode utilizate
 • Proiectul este organizat pe ateliere pentru lucrul pe computer (specializat în invăţarea utilizării internetului sau a unor programe, precum Word sau Photoshop sau inregistrarea propriilor compoziţii muyicale şi crearea unui CD);
 • Dezvoltarea de proiecte: Cultura-RomaTeatru +Muzică+ Dansuri Roma+ istorie a romilor;
 • Orientarea profesională şi consilierea socială (inclusiv orientarea pentru un loc de muncă şi consilierea oferită de către un asistent social calificat);
 • Consiliere pentru dezvoltarea traseului profesional şi intermedierea de contacte profesionale;
 • Seminar pentru dezvoltarea aptitudinilor de lucru pe computer cu scopul de a fi competitivi pe piaţa muncii.
Rezultate şi impact conform obiectivelor
Creşterea numărului de romi care sunt integraţi pe piaţa muncii şi încurajarea participării egale a acestora la activităţile sociale.

Sursa: Poveşti de success – www.fseromania.ro


PARTENERI: