Planul National de Dezvoltare 2007-2013

Planul National de Dezvoltare a României pentru perioada financiara 2007-2013 reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Detalii

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013

Cadrului Strategic National de Referintã(CSNR) este documentul strategic de referintã pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune în România. Detalii

Programul National de Reforme 2007-2010

Este un document elaborat în contextul Strategiei Europene pentru Creştere şi Ocupare (Strategia Lisabona Revizuită - SLR). Detalii

Strategia nationala de ocupare a fortei de munca 2004-2010

Obiectivele strategiei de ocupare ale României au fost stabilite pe baza celor trei mari obiective strategice interdependente ale Strategiei Europene de Ocupare revizuite: ocupare deplină, calitatea şi productivitatea muncii, coeziune şi incluziune socială. Detalii

Strategia Lisabona

Pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23-24 martie 2000, Strategia Lisabona. Detalii
PARTENERI: