Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Descarca  POS Transport (engleza)
Descarca  Documentul Cadru de Implementare al POS Transport (romana)

Obiective specifice:


  • modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
  • modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
  • promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
  • sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

 

AXE PRIORITARE TEMATICE:


AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE
1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7
1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22
1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil
2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor
pentru calatori

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime

Operatiunea
- Modernizarea si dezvoltarea portului Constanta

Status

Linie deschisa!

Apel 2010-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


Operatiunea - Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene

Status

Linie deschisa!

Apel 2010-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Status

Linie deschisa!

Apel 2011 -2013

Data lansarii: 15 iulie 2011

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea sectorului de transport in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor
3.1 Promovarea transportului intermodal

Status

Linie deschisa!

Apel 2011-2013

Data lansarii: 15 iulie 2011

Descarca Ghidul Solicitantului


3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T
4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T

(sursa: POS Transport aprobat de Comisia Europeana - 2007)

Alte documente

Institutie responsabila   AM POS TransportAutoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Transport este constituita in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (incepand cu dec. 2014).

Contact:


Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1,Bucuresti
Tel:021.319.61.47
Fax: 021.391.61.78
e-mail: postransport@mt.ro
web: post.mt.ro

Alocare financiara


Programul Operational Sectorial Transport va beneficia in perioada 2007-2013 de 4.56 miliarde euro
PARTENERI: