Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Descarca  POSDRU (romana)
Descarca  POSDRU (engleza)
Descarca  Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (romana)
Descarca  Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (engleza)
Descarca  Rapoartele de evaluare intermediara a POSDRU 2007-2010 (romana)

Descarca Ghidul - Conditii Generale 2015 (aprilie 2015) - nou!
Descarca
Ghidul - Conditii Generale 2014 (iulie 2014)
Descarca Ghidul - Conditii Generale 2014 (august 2014)


 Obiectivele specifice:


 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

 

AXE PRIORITARE TEMATICE


AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
 • Educatie mai buna pentru toti (strategice) 
 
  Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata inca
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Scoala pentru toti (granturi)

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Lansare neanuntata inca
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.2 Calitate in invatamantul superior
 • Universitate pentru viitor (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Universitate pentru piata muncii (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;

 •       Dezvoltarea carierei didactice (sistemic)

Status
Linie inchisa
Apel 2014 Perioada de depunere: 24 octombrie - 10 noiembrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -
 • Profesionisti in educatie si formare (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Cariera in educatie si formare (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.4 Calitate in formare profesionala continua
 • Calificari europene (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Parteneri in formare continua (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii
 • Burse doctorale (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2015

Perioada de depunere: Neanuntata inca
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Programe postdoctorale (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Programe doctorale mai bune (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa
 •     Stagii de practica pentru studenti (grant)

Status Linie inchisa
Apel 2015
Perioada de depunere: 22 - 29 mai 2015
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -

 • Firme de exercitiu pentru elevi (strategice)
 • Status Linie inchisa
  Apel 2014 Perioada de depunere: 10 noiembrie -12 decembrie 2014
  Descarca Ghidul Solicitantului
  Apeluri anterioare -

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Invata o meserie (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Perioada de depunere: 6 - 11 iunie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Invata pentru cariera ta! (granturi)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
 • Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii (strategice)
Status
Linie inchisa
Apel 2014-2015 Perioada de depunere: 3 decembrie 2014- 9 ianuarie 2015
Descarca
Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -
 • Oportunitati integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii (strategice)
 
Status Linie inchisa
Apel 2015 Perioada de depunere: Neanuntata inca
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -

 • A doua sansa in educatie (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Nu abandona scoala! (granturi)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.3 Acces si participare la FPC
 • Formare profesionala continua pentru angajati
Status Linie inchisa
Apel 2014-2015 Perioada de depunere: 3 decembrie 2014 - 9 ianurie 2015
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Calificarea - o sansa pentru viitor! (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 1 iulie - 14 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Continua sa te califici! (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

 • Romania Start Up (strategice)

Status Linie inchisa
Apel 2014 Perioada de depunere: 10-24 noiembrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -
 • Romania Start Up (schema de ajutor de minimis)

Status Linie inchisa
Apel 2014 Perioada de depunere: 10-24 noiembrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -

 • Fii intreprinzator (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Antreprenoriatul, o alternativa de cariera (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
 • Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor (schema de ajutor de minimis)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Competente pentru competitivitate (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2014-2015

Perioada de depunere: 6 - 21 ianuarie 2015
Descarca Ghidul Solicitantului

Perioada de depunere: 13 - 27 octombrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Adaptabilitate si flexibilitate (granturi)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila
 • Actionam impreuna (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Parteneriat pentru ocupare (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
 • Calitate in serviciile de ocupare (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2014-2015

Perioada de depunere: 15 decembrie 2014-16 ianuarie 2015
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Servicii de ocupare eficiente (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

 • Profesionisti in piata muncii (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 5 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Fii activ pe piata muncii! (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 5
Promovarea masurilor active de ocupare
5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
 • Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate (strategice)
Status
Linie inchisa
Apel 2014-2015
Perioada de depunere: 3 decembrie 2014 - 9 ianuarie 2015
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -

 • Schema de Garantie pentru Tineri (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 19 iunie - 31 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

-

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Integrare pe piata muncii (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 5 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Fii activ pe piata muncii (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

 Perioada de depunere: 17 iunie - 5 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


5.2.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

 • Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate in mediul rural(strategice)
Status Linie inchisa
Apel 2014-2015 Perioada de depunere: 3 decembrie 2014 - 9 ianuarie 2015
Descarca Ghidul Solicitantului
Apeluri anterioare -

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Mediul rural - oportunitati de ocupare (strategice) 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 5 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Mediul rural – mai mult decat agricultura (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 5 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
 • Pentru o viata mai buna (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Perioada de depunere:  1 - 20 octombrie 2014

Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Economie sociala si solidaritate (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2014

Perioada de depunere: 1 - 20 octombrie2014
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
 • Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2014-2015

Perioada de depunere: 24 decembrie 2014-16 ianuarie 2015
Descarca Ghidul Solicitantului

Perioada de depunere: 21 august  - 4 septembrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii (granturi)

Status

Linie inchisa

Apel 2013
Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

 • Sanse egale si respect (strategice)

 • Status

  Linie inchisa

  Apel 2014

  Perioada de depunere: 21 august - 4 septembrie 2014
  Descarca Ghidul Solicitantului

  Apeluri anterioare

  Descarca Ghidurile Solicitantului


 • Sanse egale si respect (granturi)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 5 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

-6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii
 • Parteneriat transnational (strategice)

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Perioada de depunere: 21 august - 4 septembrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Schimb de bune practici (granturi)


Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile SolicitantuluiAXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare


Alte documente


(sursa: POS Dezvoltarea Resurselor Umane aprobata de Comisia Europeana - noiembrie 2007)

Documente

Institutie responsabila   AM POSDRUAutoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane este constituita in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (atributiile au fost preluate de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice la 1 martie 2014).

Contact:


Adresa: B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, Bucuresti
Tel:021/315 02 14, 021/315 02 30, 021/315 02 05
Fax: (+40 21) 315 02 06
E-mail: posdru@fseromania.ro
Web: www.fonduri-ue.ro/posdru

Inregistreaza-ti proiectul acum!!!


actionweb.fseromania.ro/

Alocare financiara 2007-2013Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va beneficia in perioada 2007-2013 de 3.47 miliarde euro
PARTENERI: