Programul Operational pentru Pescuit - POP

Programul Operational pentru Pescuit al Romaniei (POP) contribuie la realizarea viziunii strategice exprimate in Planul National Strategic pentru Pescuit, si anume: „Un sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica".


Descarca  POP 2007-2013 (romana)

 

Obiective generale:


  • Dezvoltarea competitivitatii si a durabilitatii sectorului piscicol primar;
  • Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol;
  • Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone;
  • Sustinerea unei implementari adecvate a PO in cadrul Politicii Comune pentru Pescuit.

 

AXE PRIORITARE TEMATICE:


AXA 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare

1.1. Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului1.2. Incetarea temporara a activitatilor de pescuit

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului1.3. Investitii la bordul navelor si selectivitate 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada: 11 martie  - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului1.4. Pescuitul de coasta la scara redusa (nave cu o lungime totala mai mica de 12 m)

Actiunea 1.4.1. Proiecte colective in conformitate cu articolul 26(4) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind FEP

Status

Linie inchisa

Apel 2013

11 martie - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Actiunea 1.4.2. Sprijin pentru pensionarea anticipata

Status

Linie inchisa

Apel 2013

11 martie - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Actiunea 1.4.3. Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate

Status

Linie inchisa

Apel 2013

11 martie - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului1.5. Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare

Actiunea 1.5.a) Indemnizatii re-innoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel putin 12 luni ca pescari

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile SolicitantuluiActiunea 1.5.b)
Plecare timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionare anticipata

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile SolicitantuluiActiunea 1.5.c)
- Prime individuale acordate pescarilor cu varsta sub 40 de ani in baza alin.(2), art.27 din Regulamentul (CE) 1198/2006 privind FEP

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

2.1. Acvacultura 

Actiunea 2.1.1. Cresterea capacitatii de productie datorita constituirii de noi exploatatii piscicole

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada: 11 martie  - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Actiunea 2.1.2. Cresterea productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente

Status

Linie inchisa

Apel 2012

Perioada: 11 martie - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Actiunea 2.1.3. Cresterea numarului de puiet provenit din statiile de reproducere

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada: 11 martie  - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Actiunea 2.1.4. Masuri pentru mediul acvatic
Operatiunile 2.1.4.3. Acvacultura durabila in situri Natura 2000,  2.1.4.1. Protectia mediului si 2.1.4.2. Trecerea la acvacultura ecologica

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Pentru 2.1.4.3: 4-29 noiembrie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului


Pentru  2.1.4.1: 11 noiembrie - 10 decembrie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Pentru 2.1.4.2: 11 noiembrie  - 10 decembrie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.2. Pescuitul in apele interioare

Actiunea 2.2.1. Nave de pescuit in apele interioare
Operatiunea 2.2.1.2. Schimbarea destinatiei ambarcatiunilor in afara pescuitului

Status

Linie inchisa

Apel 2012

Perioada: 4 decembrie 2013 - 24 ianuarie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.3. Prelucrarea si comercializarea pestelui

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada: 11 martie - 11 mai 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.4. Inginerie financiara

AXA 3: Masuri de interes comun

3.1. Actiuni colective
Actiunea
Crearea si restructurarea organizatiilor de producatori

Status

Linie inchisa!

Apel 2013

Perioada: 4-29 noiembrie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice

Status

Linie inchisa

Apel 2012-2013

Perioada: 30 iulie - 15 ianuarie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
Actiunea 3.3.1.
Investitii in porturi de pescuit existente

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada: 4-29 noiembrie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.5. Actiuni pilot

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti

4.1. Selectarea Grupurilor Locale

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


4.2. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile Locale

AXA 5: Asistenta tehnica

Alte documente


(Sursa: POP aprobat de Comisia Europeana - august 2010)

Institutie responsabila - AM POP


Autoritatea de Management este Directia Generala Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)

(Observatie: Aceste responsabilitati au fost transferate de la ANPA catre MADR in luna august 2009, pentru eficientizarea absorbtiei fondurilor pentru pescuit).

 

Contact:


Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37
Tel/Fax: 021 307 98 02
www.ampeste.ro

Alocare financiara


Programul Operational pentru Pescuit va beneficia in perioada 2007-2013 de 307,6 de milioane de euro
PARTENERI: