Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.

Descarca  POS Mediu(romana)
Descarca  POS Mediu(engleza)
Descarca  Brosura prezentare POS Mediu(romana)
Descarca  Documentul Cadru de Implementare al POS Mediu (romana)

Obiectivele specifice


  • Imbunatarirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor , prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
  • Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

AXE PRIORITARE TEMATICE


AXA PRIORITARA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
1.1. Extinderea/modernizarea sistemelorde apa/apa uzata

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 3 - Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate
3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
5.1. Protectia impotriva inundatiilor

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


5.2. Reducerea eroziunii costiere

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica
6.1. Sprijin pentru managementul si evaluarea POS
6.2. Sprijin pentru informare si publicitate

(sursa: POS Mediu aprobat de Comisia Europeana - 2007)

Alte documente

Institutie responsabila   AM POS MediuAutoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu - POS Mediu - este constituita in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (incepand cu dec. 2014).

Contact:


Calea Serban Voda, nr 30-32 (intrarea prin str. Principatele Unite), sector 4, Bucuresti
Fax: 021 316.07.78
Web: www.posmediu.ro

Alocare financiara


Programul Operational Sectorial Mediu va beneficia in perioada 2007-2013 de 4.5 miliarde euro
PARTENERI: