Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. FEADR se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.
Fondurile europene pentru agricultura pot fi accesate in baza documentului-cheie Programul National pentru Dezvoltare Rurala(PNDR).

Descarca  PNDR 2007-2013 (ro)
Descarca  PNDR 2007-2013 (en)


AXE PRIORITARE TEMATICE:


AXA 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
1.1. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul
Uman
1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri

Status

 Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze
Inovatia
1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Lansare preconizata: 20 mai - 31 iulie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului
  - ferme de familie
Descarca Ghidul Solicitantului - modernizarea exploatatiilor

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Descarca Ghidul Solicitantului


1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Status

Linie inchisa

Apel 2012-2013

Perioada: 26 noiembrie 2012 - 1 martie 2013 (prelungit de la 18 ianuarie 2013)
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidul Solicitantului


Schema de ajutor de stat
nr. N578/ 2009  Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.4. Masuri de tranzitie pentru Romania
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori

Status

Linie deschisa!

Apel 2008-2013

Depunere continua

Descarca Ghidul Solicitantului


1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

AXA 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

2.1. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole
2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
2.1.4. Plati de Agro-mediu
2.1.5. Plati in favoarea bunastarii animalelor

2.2. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere
2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
3.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale
3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.2. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Status

Linie inchisa

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Submasura 3.2.2 e) Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Perioada: 17 februarie - 16 mai 2014

Descarca
Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

-


AXA 4: Axa LEADER
4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
4.1.1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
4.1.2. Imbunatatirea mediului si spatiului rural
4.1.3. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

Status

Linie deschisa!

Apel 2012 - 2013

Data lansarii: 23 iulie 2012
Descarca Ghidul Solicitantului


4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

4.3.1.1 Constructie parteneriate public-private

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


4.3.1.2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

(Sursa: PNDR aprobat de Comisia Europeana - versiunea decembrie 2009)


Alte note, instructiuni


Institutie responsabila - AM PNDRAutoritatea de Management pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR - este constituita in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Contact:

Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37
e-mail: feadr@madr.ro
www.madr.ro

Alocare financiara


Programul National de Dezvoltare Rurala va beneficia in perioada 2007-2013 de 7.5 miliarde euro
PARTENERI: