Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE

Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Descarca   POSCCE (romana)

Descarca   POSCCE (engleza)

Descarca   Documentul Cadru de Implementare al POSCCE

 

Obiective specifice:


  • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
  • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
  • Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
  • Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
  • Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

 

AXE PRIORITARE TEMATICE:


AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri;

O 111. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile

Status
Linie inchisa
Apel 2014
Perioada de depunere: 27 octombrie - 24 noiembrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului (actualizat 31 oct)
Apeluri anterioare -

O 111. Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 111. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.065.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Status

Linie inchisa

Apel 2014

 Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 111. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 112. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 113. Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile participantului

1.2. Accesul IMM-urilor la finantare (prin initiativa JEREMIE)
Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil
O 131. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – poli de competitivitate

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare  Descarca Ghidurile Solicitantului

O 132. Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 133. Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 2 august - 16 octombie 2013

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

2.1 CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie ;
O 211. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 212.
Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI
O 221. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Lansare preconizata: octombrie 2014
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 222.
Dezvoltarea de poli de excelenta

Status

Operatiune anulata

-

Operatiune anulata ca urmare a realocarii banilor catre implementarea proiectului major ELI


O 223. Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 224. Intarirea capacitatii administrative

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile).
O 231. Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Status

Linie inchisa

Apel 2013 Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 232. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada: 8 iulie - 19 august 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 


O 233. Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
O 311. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 312.
Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Proiect major


O 313. Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Proiect major


O 314. Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice
O 321. Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Status

Linie inchisa
Perioada (pentru apel 5): 20 mai -21 iunie 2013

Apel 2013


Apel 5 - Beneficiar: Institutii publice centrale
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 322. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice

Status

Linie inchisa
(pentru Apel 3): 17 iunie - 9 august 2013
(pentru Apel 5): 24 iulie - 23 august 2013

Apel 2013


Apel 3
- Beneficiar: Serviciul Roman de Informatii in parteneriat cu alte institutii publice centrale
Descarca Ghidul Solicitantului

Apel 5 - Beneficiar: Agentia Nationala de Integritate
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 323. Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 28 august - 11 octombrie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 324. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel local

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 324.
Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel central

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 28 august - 7 octombrie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


3.3. Dezvoltarea e-economiei
O 331. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile SolicitantuluiO 332. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice
4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

O 411. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 412.
Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare preconizata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului(spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 412. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de distributie

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


O 413. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi;
Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

Status

Linie inchisa

Apel 2012 - 2013

Perioada: 13 aprilie 2012 - 14 iunie 2013
Descarca
Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 5 – Asistenta Tehnica
5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;
5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Alte documente

(sursa: POSCCE aprobat de Comisia Europeana - iulie 2007)

Documente

Institutie responsabila   AM POS CCEAutoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (atributiile au fost preluate de la Ministerul Economiei la 1 martie 2014).


Contact:


Str. Dr. Ernest Juvara, nr 3-7, cod postal 060104, sector 6, Bucuresti

Secretariat: Tel/fax: 031.413.2767
Birou Comunicare: 031.413.2762
E-mail: valentin_barbu@minind.ro , carmen_boteanu@minind.ro
Web: www.fonduri-ue.ro/poscce

Inregistreaza-ti proiectul acum!!!


Axa 1:
poscce.mimmcma.ro

Axa 2:
structurale.ancs.ro

Axa 3:
fonduri.mcsi.ro

Alocare financiara


Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice va beneficia in perioada 2007-2013 de 2.55 miliarde euro
PARTENERI: