Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

A intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2008 prin Ordin nr. 337 din 20 aprilie 2007. privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN emis de Institutul National de Statistica.

Diviziune

CAEN revizuit

Sectiunea A

Agricultura, Silvicultura si pescuit

01

Agricultura, vanatoare si servicii anexe

02

Silvicultura si exploatare forestiera

03

Pescuitul si acvacultura

Sectiunea B

Industria extractiva

05

Extractia carbunelui superior si inferior

06

Extractia petrolului brut si a gazelor naturale

07

Extractia minereurilor metalifere

08

Alte activitati extractive

09

Activitati de servicii anexe extractiei

Sectiunea C

Industria prelucratoare

10

Industria alimentara

11

Fabricarea bauturilor

12

Fabricarea produselor din tutun

13

Fabricarea produselor textile

14

Fabricarea articolelor de imbracaminte

15

Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor

16

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite

17

Fabricarea hartiei si produselor din hartie

18

Tiparirea si reproducerea pe suporti a inregistrarilor

19

Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

20

Fabricarea substantelor si a produselor chimice

21

Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice

22

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

23

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24

Industrie metalurgica

25

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii

26

Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

27

Fabricarea echipamentelor electrice

28

Fabricarea de masini, utilaje si echipamente

29

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor

30

Fabricarea altor mijloace de transport

31

Fabricarea de mobila

32

Alte activitati industriale

33

Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

Sectiunea D

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

35

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

Sectiunea E

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare

36

Captarea, tratarea si distributia apei

37

Colectarea si epurarea apelor uzate

38

Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile

39

Activitati si servicii de decontaminare

Sectiunea F

Constructii

41

Constructii de cladiri

42

Lucrari de geniu civil

43

Lucrari speciale de constructii

Sectiunea G

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor

45

Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor

46

Comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete

47

Comert cu amanuntul, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete

Sectiunea H

Transport si depozitare

49

Transporturi terestre si transporturi prin conducte

50

Transporturi pe apa

51

Transporturi aeriene

52

Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi

53

Activitati de posta si de curier

Sectiunea I

Hoteluri si restaurante

55

Hoteluri si alte facilitati de cazare

56

Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie

Sectiunea J

Informatii si comunicatii

58

Activitati de editare

59

Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala

60

Activitati de difuzare si transmitere de programe

61

Telecomunicatii

62

Activitati de servicii in tehnologia informatiei

63

Activitati de servicii informatice

Sectiunea K

Intermedieri financiare si asigurari

64

Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii

65

Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

66

Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

Sectiunea L

Tranzactii imobiliare

68

Tranzactii imobiliare

Sectiunea M

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

69

Activitati juridice si de contabilitate

70

Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management

71

Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica

72

Cercetare-dezvoltare

73

Publicitate si activitati de studiere a pietei

74

Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice

75

Activitati veterinare

Sectiunea N

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

77

Activitati de inchiriere si leasing

78

Activitati de servicii privind forta de munca

79

Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica

80

Activitati de investigatii si protectie

81

Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri

82

Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Sectiunea O

Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

84

Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

Sectiunea P

Invatamant

85

Invatamant

Sectiunea Q

Sanatate si asistenta sociala

86

Activitati referitoare la sanatatea umana

87

Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare

88

Activitati de asistenta sociala, fara cazare

Sectiunea R

Activitati de spectacole, culturale si recreative

90

Activitati de creatie si interpretare artistica

91

Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale

92

Activitati de jocuri de noroc si pariuri

93

Activitati sportive, recreative si distractive

Sectiunea S

Alte activitati de servicii

94

Activitati asociative diverse

95

Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc

96

Alte activitati de servicii

Sectiunea T

Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

97

Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

98

Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

Sectiunea U

Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

99

Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

PARTENERI: