Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

Obiectivul general al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare sanatoasa, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

 

Descarca   Documentul Cadru de Implementare al POAT (romana)
Descarca   POAT aprobat de Comisia Europeana (romana)
Descarca   POAT aprobat de Comisia Europeana (engleza)


Obiective specifice:


  • Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentele structurale.
  • Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al ACIS pentru comunicare in linie cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

 

 

AXE PRIORITARE TEMATICE


AXA PRIORITARA 1: Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
1.1 Sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale
1.2 Evaluare
1.3 Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
1.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit

AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin in functionarea Sistemului Unic Informatic de Management
2.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale
2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei
2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS
2.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT

AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
3.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
3.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale(sursa: PO Asistenta Tehnica aprobat de Comisia Europeana - iulie 2007)

Alte documente

Institutie responsabila   AM POAT


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica este constituita in cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

 

Contact:

Bd. Mircea Voda, nr. 44, sector 3, Bucuresti

Persoana de contact (expert comunicare): Cristina Dinu

Telefon: 021.302.52.24
Fax: 021.302.52.64
E-mail: cristina.dinu@mfinante.ro

 

PARTENERI: