Programul Operational Regional - POR

Obiectivul general al PO Regional consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

Descarca
   POR(spre consultare - octombrie 2013)
Descarca   POR(romana)
Descarca   POR (engleza)
Descarca   Documentul Cadru de Implementare al POR (romana, febr. 2012)
Descarca   Documentul Cadru de Implementare al POR (engleza, 2007)

Obiective specifice:


  • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, in vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor
  • Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si in particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele inconjuratoare
  • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
  • Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri
  • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

AXE PRIORITARE TEMATICE:


AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:
A. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale

Subdomeniul Centre urbane

Status

Linie inchisa

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Subdomeniul Poli de dezvoltare urbana

Status

Linie inchisa

Apel 2008-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


Subdomeniul Poli de crestere

Status

Linie inchisa

Apel 2008-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


1.2. Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte

Status

Linie inchisa

Apel 2012-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale

2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

Status

Linie inchisa

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale

3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

Status

Linie inchisa

Apel 2008-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Status

Linie inchisa

Apel 2008-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Status

Linie inchisa

Apel 2007-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Status

Linie inchisa

Apel 2014

Descarca Ghidul Solicitantului
 

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

Status

Linie inchisa

Apel 2008-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

Status

Linie inchisa

Apel 2008-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 

Status

Linie inchisa


Apel 2014

Descarca Ghidul Solicitantului
 

Apeluri anterioare


Descarca
Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Status

Linie inchisa

Apeluri anterioare 

Descarca Ghidurile Solicitantului


5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice

Status

Linie inchisa

Apel 2009-2013

Descarca Ghidul Solicitantului
Descarca Ghidul Solicitantului pentru Sud-Vest si Centru

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Operatiunea Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national

Status

Linie inchisa

Apel 2008-2013

Descarca Ghidul Solicitantului


Operatiunea Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora

Status

Linie inchisa

Apel 2012-2013

Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

Status

Linie inchisa

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


AXA PRIORITARA 6 - Asistenta tehnica
6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR
6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR


Alte note, instructiuni

 


(sursa: POR aprobat de Comisia Europeana - iulie 2007)

Documente

Institutie responsabila   AM POR


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
 

Contact:


Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, Sector 5, Bucuresti,
Telefon: 0372 111 409
Email: info@mdrt.ro
web:www.inforegio.ro; www.mdrt.ro

Alocare financiara


Programul Operational Regional va beneficia in perioada 2007-2013 de 3.7 miliarde euro
PARTENERI: