Finantari active


Programul Operational Regional

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…

   

 


 

 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…

 

 

 
 

 

Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…

 

Programul Operational Sectorial Transport

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…

11 februarie 2008

-

Axa 1 Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE

11 februarie 2008

-

DMI 2.1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale, axa 2

 

11 februarie 2008

-

DMI 2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor pentru calatori, axa 2

aprilie 2010

-

DMI 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime, Operatiunea - Modernizarea si dezvoltarea portului Constanta, axa 2

iunie 2010

-

DMI 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime, Operatiunea - Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene, axa 2

15 iulie 2011 -

DMI 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian, axa 2

15 iulie 2011 -


DMI 3.1 Promovarea transportului intermodal, axa 3

11 februarie 2008

- DMI 3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport, axa 3

11 februarie 2008

-

DMI 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului, axa 3

 

 

Programul Operational Sectorial Mediu

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…


-

 

DMI 1.1. Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata, axa 1

  -

DMI 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor, axa 2

  - DMI 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric, axa 2
  - DMI 3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot), axa 3
  - DMI 5.1. Protectia impotriva inundatiilor, axa 5
  - DMI 5.2. Reducerea eroziunii costiere, axa 5

 


Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Perioada de depunere

Domenii de finantare active

De la…

pana la…

23 iulie 2012
-
Masura 4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare, axa 4

Programul Operational pentru Pescuit

Perioada de depunere

 

Domenii de finantare active

De la…

pana la…PARTENERI: